poinsettia-plant

Red poinsettia plant

Red bracts surround tiny yellow flowers on poinsettia plant.